AW: AW: [Lugbz-list] [INCONTRO]

OK, il 18 ottobre va benissimo!

Paolo.